Kommunledningen har ansökt hos de statliga myndigheterna om lov att upprätta kameror i Puerto Banús, utanför köpcentret La Cañada, i fritidshamnen Puerto Deportivo samt vid köpcentret i Elviria. Det är platser som rekommenderats av både polismyndigheterna och företagsorganisationer.

Kamerabevakning har efterlysts länge av främst lokala företagare. Det har hittills inte blivit verklighet både av ekonomiska och lagliga skäl. Kommunen inväntar tillstånd från de statliga myndigheterna, medan den andalusiska regionaldomstolen övervakar denna typ av säkerhetssystem så att de inte inkräktar på individers integritet.