Inflationen ser ut att ge Spanien visst andrum, då den pekar på ett fall från 2,6 till 1,9 procent, på årsbasis. Det skulle vara första månaden i år som den understiger 2,0 procent,

Förklaringen är att både bränsle- och turistpriserna till skillnad från förra året sjönk något. Den officiella inflationssiffran för månaden presenteras i mitten av juni.