Planen har funnits sedan 2014 och varar till och med 2020. Den stora nyheten sedan april är dock att även privatpersoner och småföretag kan ansöka om bidrag. Det sköts av särskilt auktoriserade företag, som ombesörjer värderingen, presenterar ett kostnadsförslag och utför reformen. Även boendeföreningar kan ansöka om stöd.
– Det enda grundkravet numera är att reformen görs i en befintlig fastighet som utgör ens fasta bostad eller affärslokal, det vill säga att adressen figurerar i ens legitimation eller företags-CIF, förklarar Juan Diego på företaget G2 Arquitectura. Det är ett av de bolag som har licens för att administrera stödet.

Subventionerna omfattar en rad förbättringar i hemmet. Det handlar om allt från isolering och treglasfönster till kostnadssnål belysning, varmvattensuppvärmning och aggregat för produktion av egen energi genom förnyelsebara energikällor.
– Det finns främst två faser av renoveringar. Den ena är en mer eller mindre övergripande isolering av fastigheten, vad gäller fönster, väggar och tak. Den andra är att byta ut ineffektiva aggregat, oftast varmvattenberedaren och luftkonditioneringsanläggningar, förklarar Juan Diego.

De nya reglerna är ytterligare ett steg som tas av regionalmyndigheterna för att fastigheterna i Andalusien ska vara så kostnadseffektiva som möjligt. Sedan tidigare krävs numera ett officiellt energiintyg för att både kunna sälja och hyra bostäder.

Genom investeringar kan fastighetsägaren inte bara spara på sin elräkning. Då fastighetens energivärdering höjs blir den även mer attraktiv vid försäljning. Subventionerna kan omfatta från 20 procent av kostnaden, vid exempelvis byte av fönster, till 50 procent för totala renoveringar.

Minimiinvesteringen för att beviljas subventioner för en reform i en privat bostad är på 500 euro plus moms.
– För att erhålla hjälpen krävs att en auktoriserad värderare gör en studie och utarbetar en rapport över de förbättringar som rekommenderas och kostnaden för dessa. Rapporten skickas till Junta de Andalucía och kunden får bekräftat hur stort bidraget blir, innan han eller hon bestämmer sig för att gå vidare med investeringen.

Kunden måste dock täcka hela kostnaden, innan stödet betalas ut. Ett grundkrav är nämligen att det legitimerade företaget kan påvisa att hela renoveringskostnaden betalats in på ett särskilt konto, innan hjälpen betalas ut.
– Kostnaden för renoveringen är avhängig av en mängd faktorer, som fastighetens storlek, skick och hur omfattande man vill att reformen ska vara. De största besparingarna uppnås naturligtvis om reformen är komplett och kunden får som sagt ett förbehållslöst erbjudande och en bekräftelse på subventionens omfattning, innan arbetet inleds, poängterar Juan Diego.

En av de åtgärder som kan vidtas är att installera solpaneler som inte bara värmer upp varmvatten utan även alstrar egen energi. Spanien har visserligen den kontroversiella solkatten, men Juan Diego tror att den kan komma att slopas redan till sommaren. Det skulle i så fall göra det betydligt mer intressant ekonomiskt att införskaffa denna typ av anläggning.

Planen har ytterligare två avdelningar som syftar till större energieffektivitet i hela fastigheter och mindre städer. Dessa har en separat budget på 36 respektive 27 miljoner euro och kan ansökas av bland annat kommuner.