Stora förändringar längs avenida Carlota Alessandri

Publicerat: 28/08/2017

Den första förändringen längs avenida Carlota Alessandri i Torremolinos är nu genomförd. Från att tidigare har varit fyra körfält är det numera två. Samtidigt har det blivit parkeringsplatser utmed hela avenidan som går norr om La Carihuela och förbi Spansk-Nordiska Sällskapet AHN:s lokal. Nästa fas blir att anlägga en cykelväg.

600 vita bockar som har delat färdriktningen mellan körfälten är numera borta. Den sträcka som först åtgärdats är den från nedfarten till Hotell Las Palomas till calles La Luna och Aladino, där den kända fartygsliknande fastigheten ligger.

En ny övergång för gångtrafikanter är klar i jämnhöjd med parken La Batería. 80 nya fikus och 50 palmer har också planterats. Ytterligare trädplanteringar är planerade de närmaste månaderna i kommunen.

När samtliga tre faser eller projekt är klara kommer det att bli 200 nya parkeringsplatser utmed avenida Carlota Alessandri.

 

Källa: svenskamagasinet.nu

« Tillbaka