Spanska inskrivningsmyndigheten Registradores presenterade 17 maj statistik som visar att antalet bostadsköp av svenskar fortsätter att öka. Under första kvartalet 2017 gjordes 940 bostadsköp av svenskar i Spanien. Det motsvarar en ökning med 15,9 procent jämfört med första kvartalet 2016 och en ökning med hela 55 procent jämfört med första kvartalet 2015.
– Den positiva spiralen med ökat intresse från svenskar bara fortsätter. Antal köp ökar relativt kraftigt och vi ser ingen tendens till avmattning. Om det fortsätter i den här takten kommer vi ha över 4 000 bostadsköp under 2017, vilket är tio gånger så mycket som under bottenåret 2009. Klimatet, kommunikationer, attraktiva priser tillsammans med ökad medvetenhet och kunskap bidrar till ökningen, säger Daniel Nilsson, chef för Fastighetsbyråns verksamhet i Spanien och Portugal.

Samtidigt som bostadsköp av svenskar ökar minskar köp av britter, med 23,5 procent jämfört med första kvartalet 2016. Brexit-effekten fortsätter med andra ord att vara tydlig.