News

Read some of our latest news and newsletters from Spain.

« Go back


Taxeringsvärdena sänks i många kommuner

Published: 15/01/2018

“Valor Catastral “taxeringsvärdet” är det värde om bestämmer hur mycket fastighetsskatt (IBI) som man måste betala varje år. Nu har vi ett nytt år och nya värden har blivit publicerade i det den officiella publikationen (BOE).”   Klicka här för att läsa hela artikeln